Sluten pressmutter / Kupolmutter

För att undvika korrosion på skruvens ände och för att garantera täthet mellan mutterns och skruvens gängor, kan en sluten pressmutter användas. Korrosion på skruvens ände kan många gånger skapa problem när skruven ska skruvas ut. När den korroderade änden börjar komma in i mutterns gängade del behöver vridmomentet ökas och ökas, vilket kan leda till att en mutter lossnar eller att dess gänga fördärvas.

Applicering av sluten pressmutter är en tvåstegsprocess, göra hål samt inpressning av muttern. Vid inpressning fogas pressmuttern, mekaniskt, till detaljen. Slutna pressmuttrar finns för olika stål- aluminium- och magnesiummaterial.

Sluten pressmutter har t.ex. följande fördelar:
> Garanterad täthet mellan mutterns gänga och skruvens gänga.
> Förhindrar att muttrar lossnar och fördärvad gänga p.g.a. korroderad skruvände.
> Ingen lös mutter som behöver hållas på plats under monteringen.
> Små positioneringstoleranser.
> Kall process utan generering av rök eller andra avgaser.
> Kall process som inte bränner bort ytbehandling på mutter och plåt.
> Liten energiförbrukning under installation.
> Säker och robust tillverkningsprocess.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *