Sluten pressmutter / Kupolmutter

För att undvika korrosion på skruvens ände och för att garantera täthet mellan mutterns och skruvens gängor, kan en sluten pressmutter användas. Korrosion på skruvens ände kan många gånger skapa problem när skruven ska skruvas ut. När den korroderade änden börjar komma in i mutterns gängade del behöver vridmomentet ökas och ökas, vilket kan leda till att en mutter lossnar eller att dess gänga fördärvas.

Applicering av sluten pressmutter är en tvåstegsprocess, göra hål samt inpressning av muttern. Vid inpressning fogas pressmuttern, mekaniskt, till detaljen. Slutna pressmuttrar finns för olika stål- aluminium- och magnesiummaterial.

Sluten pressmutter har t.ex. följande fördelar:
> Garanterad täthet mellan mutterns gänga och skruvens gänga.
> Förhindrar att muttrar lossnar och fördärvad gänga p.g.a. korroderad skruvände.
> Ingen lös mutter som behöver hållas på plats under monteringen.
> Små positioneringstoleranser.
> Kall process utan generering av rök eller andra avgaser.
> Kall process som inte bränner bort ytbehandling på mutter och plåt.
> Liten energiförbrukning under installation.
> Säker och robust tillverkningsprocess.

Presskruv

Till skillnad från stansmutter och stansskruv behöver presskruvar ett förgjort hål. Applicering av presskruvar är alltså en tvåstegsprocess, göra hål samt inpressning av presskruven. Vid inpressning fogas presskruven, mekaniskt, till detaljen. Presskruvar finns för olika stål- aluminium- och magnesiummaterial.

Presskruvar har t.ex. följande fördelar:
> Ingen lös skruv som behöver hållas på plats under monteringen.
> Små positioneringstoleranser.
> Kall process utan generering av rök eller andra avgaser.
> Kall process som inte bränner bort ytbehandling på mutter och plåt.
> Liten energiförbrukning under installation.
> Säker och robust tillverkningsprocess.

Pressmutter

Skillnaden mellan en pressmutter och stansmutter är att en stansmutter gör sitt egna hål i detaljen den appliceras i. En pressmutter kräver ett förgjort hål i detaljen innan den appliceras. I vissa fall kan fördelarna överväga att applicera mutter som en pressmutter, t.ex. om ni önskar positionera detaljen och därmed muttern med hjälp av det förgjorda hålet i detaljen. I de flesta fall överväger fördelarna att applicera mutter som en stansmutter, d.v.s. utan behov av förgjort hål, då processen blir mer effektiv.

Vi har gjort det enkelt, våra kunder kan använda stansmuttrar som pressmuttrar! Läs mer om våra pressmuttrar genom att läsa om stansmuttrar. 😉 Klicka här för att läsa mer om stansmuttrar.