Sätter ni fast fästelement, sensorer eller andra komponenter i kompositdetaljer? Inlägg #2

Flyget och Vinnova tror på den nya tekniknivån! -Det gör vi också! 😉

adabond har ihop med Rise IVF blivit beviljat finansiering för fortsatt utveckling av metoden inom programmet för NFFP, nationellt flygtekniskt forskningsprogram.

användare kan räkna med minskad arbetsinsats och ökad prestanda

Under projektets gång utvecklas metoden från TRL 4 till minst TRL 6. Metoden är avsedd för serietillverkning och är både miljö- samt kostnadseffektiv. Användare av metoden kan räkna med bland annat en minskad arbetsinsats och en ökad prestanda.

Vi söker nu en kund som vill utvärdera metoden, gärna i ett utvecklingsprojekt för en ny detalj, där ”closed mould” eller liknande tillverkningsprocess såsom RTM eller RRIM lämpar sig för detaljen.

Kontakta adabond för mer information

Se även: https://www.adabond.com/2020/03/15/satter-ni-fast-fastelement-sensorer-eller-andra-komponenter-i-kompositdetaljer/

Sätter ni fast fästelement, sensorer eller andra komponenter i kompositdetaljer?

En ny tekniknivå har nåtts vad gäller fastsättning av olika element i kompositdetaljer!

Efter ett genomfört forskningsprojekt, ihop med RISE IVF i Olofström,

söker vi nu en partner som vill vara delaktig i ett fortsatt utvecklingsprojekt.

Metoden förklaras och provdetaljer visas upp under ett möte med er och som slutanvändare får ni ge förslag på en kompositdetalj som kan användas som arbetskomponent för att bland annat utvärdera och kvalitetssäkra metoden. Vidare får ni möjlighet att påverka krav, önskemål och vilket kompositmaterial som projektet ska fokusera på. Projektet kan delfinansieras genom att ansöka om bidrag från Vinnova, t.ex. för ett LIGHTer-, FFI- eller Innovair-projekt.

Metoden ökar prestandan och minskar arbetsinsatsen jämfört med andra kända fastsättningslösningar. Utöver fastsättning av olika fästelement i kompositdetaljer för vidare sammansättning till andra detaljer, finns också möjligheten att använda metoden för fastsättning av sensorer eller andra typer av element som ska verka som referenspunkter.

På grund av sekretess kan metoden inte beskrivas utan ett signerat NDA,

hoppas ni ändå ser ett intresse för att kontakta adabond och diskutera vidare samt på sikt gå med som projektdeltagare.

Forskningsprojektet har utförts med stöd från Vinnova.